Michał Krawczyk

Radny Lublina – śmiałe czyny, nie puste słowa

Jest szansa na ulicę Sławinek

Dwa dni temu (7 grudnia) Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił uchwałę Rady Miasta Lublin poprzedniej kadencji nadającą nazwę jednej z ulic w Lublinie: ul. Chiary Lubich. Przyjęta wówczas nazwa wywołała protest mieszkańców ulicy nie tylko dlatego, że jest trudna do zapamiętania, wymówienia i kompletnie nie pasuje do przyjętego w tej okolicy nazewnictwa, ale także dlatego, że mieszkańcy (jako współwłaściciele drogi) nie zostali nawet o zamiarze nazwania ich własności poinformowani. Samowola Rady Miasta tak ich zirytowała, że skutecznie zaskarżyli uchwałę przed sądem.

W związku z powyższym złożyłem dziś wraz z grupą radnych z Platformy Obywatelskiej projekt uchwały nadający opisywanej ulicy nazwę: ul. Sławinek. Nazwa ta jest w pełni akceptowana przez mieszkańców, a dodatkowo wpisuje się w topografię terenu (opisywana ulica jest bowiem naturalnym przedłużeniem istniejącej już ul. Sławinek).

Mam nadzieję, że już wkrótce mieszkańcy „bocznej Willowej” doczekają się nazwy swej ulicy na jaką się godzą i którą akceptują.

Comments are closed.