Michał Krawczyk

Radny Lublina – śmiałe czyny, nie puste słowa

Targ na ul. Braci Wieniawskich musi zostać

Z niepokojem przeczytałem doniesienia medialne nt. planów likwidacji części targowiska przy ul. Braci Wieniawskich. Zgodnie z nowelizacją Kodeksu Wykroczeń od 19 listopada b.r. handlować można tylko w miejscach specjalnie do tego wyznaczonych. Część handlujących przy Braci Wieniawskich robi to wzdłuż ulicy, poza wyznaczonym targowiskiem. Do tej pory robili to zupełnie legalnie płacąc placowe. Sytuacja jednak się zmieniła i teraz grożą im mandaty, które zobowiązana jest nakładać na nich Straż Miejska. W związku z tym osoby te wystąpiły do Spółdzielni Czechów oraz Urzędu Miasta (właścicieli terenu) o rozszerzenie targowiska. Uzyskały jednak odpowiedź odmowną.

Uważam, że Urząd i Spółdzielnia powinny jak naszybciej rozszerzyć targowisko. Jest to miejsce funkcjonujące od wielu lat, mające bardzo dobrą opinię wśród mieszkańców Czechowa i okolicznych dzielnic ze względu na wysoką jakość sprzedawanych tam produktów, miłą obsługę oraz sąsiedztwo licznych sklepów. Jest to jedno z niewielu takich miejsc w Lublinie. W związku z tym jeszcze w miniony piątek (9 grudnia) złożyłem interpelację z prośbą o rozszerzenie targowiska i z zapytaniem czy Urząd Miasta podejmie starania w tej sprawie.

Czekam na odpowiedź z dużym zniecierpliwieniem. Tak jak i handlowcy z Braci Wieniawskich.

Comments are closed.