Michał Krawczyk

Radny Lublina – śmiałe czyny, nie puste słowa

W przyszłym roku nie będziemy płacić więcej

Cztery dni temu Prezydent Krzysztof Żuk przedstawił założenia do projektu budżetu na rok 2014.

Już wiemy, że w roku 2014 nie wzrosną:
– ceny biletów komunikacji miejskiej,
– podatek od środków transportu,
– opłaty za wywóz śmieci,
– opłaty za parkowanie.

Minimalnie (o wskaźnik inflacji, a więc 0,9%) wzrośnie podatek od nieruchomości. Realny wzrost opłaty wyniesie więc zaledwie kilka groszy miesięcznie.

Wg założeń do budżetu kontynuowane będą największe miejskie inwestycje: przedłużenie al. Solidarności do obwodnicy miasta (węzła Dąbrowica) – łączny koszt 320 milionów PLN czy Zintegrowany System Transportu Miejskiego, którego łączny koszt to 520 milionów PLN.
Wśród kilkudziesięciu nowych inwestycji pojawi się m.in. budowa ul. Zelwerowicza (łączna kwota 41 milionów PLN) oraz przebudowa ul. Narutowicza (27 milionów PLN).

Szczegółowy projekt budżetu na rok 2014 Prezydent przedstawi do 15 listopada br. Następnie trafi od pod obrady Rady Miasta. Budżet Lublina na rok 2014 zostanie uchwalony na ostatniej w tym roku sesji Rady Miasta 19 grudnia.

Comments are closed.