Michał Krawczyk

Radny Lublina – śmiałe czyny, nie puste słowa

Będzie remont ul. Symfonicznej na Czechowie. Mój upór procentuje :-)

Na wniosek mieszkańców i Rady Dzielnicy Czechów Północny wnioskowałem o remont ul. Symfonicznej. W końcu nasze marzenie się spełni. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja przebudowy całej ulicy wraz z budową parkingu przy ul. Żelazowej Woli 11. Dokumentacja (zgodnie z podpisaną umową) powstanie do 15 października br.

Będę z całych sił zabiegał o to, aby już w przyszłym roku przebudowa została zrealizowana.

Comments are closed.