Michał Krawczyk

Radny Lublina – śmiałe czyny, nie puste słowa

Budżet bliżej ludzi

Od 2008 roku rady dzielnic w Lublinie (jest ich 27) dysponują własnymi budżetami. Pieniądze są niezbyt duże (ok. 110 tys. PLN rocznie na każdą radę) ale wydawane z głową. Rady dzielnic co roku przeznaczają je na drobne remonty chodników, ulic czy parkingów. Pieniądze te są tą częścią budżetu miasta, która jest najbliżej mieszkańców.

Wczoraj wspólnie z grupą radnych zawnioskowaliśmy do Prezydenta Krzysztofa Żuka o zwiększenie w roku 2014 budżetu rad dzielnic o 18% czyli łącznie 540 000 PLN, co daje 20 000 na każdą radę. Uważamy, że mieszkańcy Lublina powinni w jak największym stopniu decydować o tym na co przeznaczane są pieniądze z miejskiego budżetu.

Comments are closed.