Michał Krawczyk

Radny Lublina – śmiałe czyny, nie puste słowa

Wiemy co turyści myślą o Lublinie

Co zachęciło Panią/Pana do przyjazdu do Lublina? Jak ocenia Pani/Pan atrakcyjność turystyczną Lublina? Czy hasło „Lublin. Miasto inspiracji” oddaje charakter Lublina? Te i wiele innych pytań podczas miesięcy wakacyjnych zadawano turystom przebywającym w naszym mieście. Dziś opublikowany został raport z badania przeprowadzonego przez UMCS oraz Urząd Miasta.

Z raportu wynika, że Lublin jest dobrze ocenianym pod względem turystycznym miastem. Ponad 50% badanych chwali naszą ofertę kulturalną. Wśród najlepiej ocenianych elementów są także atmosfera miasta oraz oferta restauracji i pubów. Dobrze i bardzo dobrze oceniono czystość Lublina i gościnność mieszkańców. Słabo wypada natomiast oferta rekreacyjna miasta oraz możliwość uprawiania sportów.

Zdecydowana większość ankietowanych turystów oceniła swój pobyt w Lublinie jako bardzo wartościowy i zadeklarowała chęć powrotu oraz rekomendację naszego miasta rodzinie i znajomym.

Dla mnie szczególnie ważnym było pytanie o to, czy hasło promocyjne Lublina oddaje wg turystów charakter miasta. 63% turystów na tak postawione pytanie odpowiedziało „zdecydowanie tak” i „raczej tak”. Zaledwie niecałe 9% uznało, że „raczej nie” i „zdecydowanie nie”. Dla mnie jest to dowód na to, że zaproponowany i wdrożony przeze mnie przed 7 laty kurs marketingowy Lublina był dobrym wyborem.

Lublin_logoRaport „Wizerunek i atrakcyjność Lublina” z badania przeprowadzonego w Lublinie w dniach 15.06 – 09.09.2013, dr Andrzej Tucki, UMCS, UM Lublin. Pełna treść.

Comments are closed.