Michał Krawczyk

Radny Lublina – śmiałe czyny, nie puste słowa

Będzie gdzie pograć w piłkę

Od dłuższego czasu mieszkańcy os. Botanik w dzielnicy Sławin zgłaszali mi konieczność budowy boiska dla ich dzieci. Doskonale rozumiejąc tę potrzebę zgłosiłem w zeszłym roku po raz drugi takie zadanie do budżetu miasta.

Właśnie wykonany został pierwszy krok do budowy. Miasto zleciło wykonanie dokumentacji technicznej nowego boiska na przedłużeniu ul. Altanowej. Obecnie jest tam zaniedbany plac, który straszy dzikimi krzakami. Odwiedzałem go kilkakrotnie z przedstawicielami wydziału inwestycji Urzędu Miasta. Wspólnie zastanawialiśmy się jak go najsensowniej zagospodarować. Mam nadzieję, że już w przyszłym roku będzie tam piękne boisko dla dzieci i młodzieży ze Sławina.

Wśród swoich propozycji do budżetu na przyszły rok budowę boiska w os. Botanik postawiłem jako jeden z priorytetów. Będę Państwa na bieżąco informował o postępach w realizacji tej inwestycji.

Comments are closed.