Michał Krawczyk

Radny Lublina – śmiałe czyny, nie puste słowa

Ruszy remont ul. Symfonicznej

Wielokrotnie wskazywałem, że konieczny jest remont ul. Symfonicznej na Czechowie. Składałem w tej sprawie wnioski do kolejnych budżetów Lublina. W zeszłym roku powstała dokumentacja przebudowy, a kilka dni temu Zarząd Dróg i Mostów ogłosił przetarg na jej wykonanie.

Do końca września ul. Symfoniczna na os. Szopena zostanie wyremontowana (wraz z przebudową chodników). Powstanie też 66 miejsc parkingowych. W ten sposób spełnię pierwszą obietnicę wyborczą daną mieszkańcom Czechowa w roku 2014.

Comments are closed.