Michał Krawczyk

Radny Lublina – śmiałe czyny, nie puste słowa

Na mój wniosek murek z kwiatami na Krakowskim Przedmieściu zostanie odnowiony

Jeśli w ostatnim czasie szliście Państwo obok tzw. murku z kwiatami na Krakowskim Przedmieściu, to pewnie zauważyliście, że usytuowane tam stoiska są w fatalnym stanie. Przyznają to także sami właściciele. W zw. z tym skierowałem do prezydenta Krzysztofa Żuka interpelację, w której piszę m in.:

„…Z zakupu kwiatów w tym miejscu korzystają licznie od wielu lat mieszkańcy Lublina. Wpisało się ono na stałe w koloryt miasta, ożywia przestrzeń Krakowskiego Przedmieścia i powinno tam pozostać. Pragnę jednak zwrócić uwagę na stan stoisk z kwiatami oraz ich zadaszenie. Uważam, że w Lublinie, który w przyszłym roku obchodzić będzie swoje 700-lecie, tak reprezentacyjne miejsce, położone w ścisłym centrum, powinno uzyskać nowy, atrakcyjny i estetyczny wygląd.

Mając na uwadze to, że opisywane miejsce znajduje się na działce nie należącej do Gminy Lublin i w związku z tym możliwości działania Miasta są ograniczone, proszę o odpowiedź na pytanie czy Urząd Miasta Lublin włączy się w prace zmierzające do nadania nowego wyglądu stoiskom z kwiatami przy ul. Krakowskie Przedmieście w porozumieniu z właścicielem gruntu oraz przedsiębiorcami prowadzącymi tam działalność, np. poprzez opracowanie nowej koncepcji wyglądu stoisk oraz partycypowanie w kosztach ich przebudowy?”

Urząd Miasta już odpowiedział pozytywnie na moje pytanie i zadeklarował, że doprowadzi do poprawy wyglądu stoisk.

Tak relacjonowały moje działania lubelskie media: Kurier Lubelski, Dziennik Wschodni, Radio Lublin.

Comments are closed.