Michał Krawczyk

Radny Lublina – śmiałe czyny, nie puste słowa