Michał Krawczyk

Radny Lublina – śmiałe czyny, nie puste słowa

15 września 2013
by michal

Będzie remont ul. Symfonicznej na Czechowie. Mój upór procentuje :-)

Na wniosek mieszkańców i Rady Dzielnicy Czechów Północny wnioskowałem o remont ul. Symfonicznej. W końcu nasze marzenie się spełni. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja przebudowy całej ulicy wraz z budową parkingu przy ul. Żelazowej Woli 11. Dokumentacja (zgodnie z podpisaną umową) … Continue reading

12 grudnia 2011
by michal

Targ na ul. Braci Wieniawskich musi zostać

Z niepokojem przeczytałem doniesienia medialne nt. planów likwidacji części targowiska przy ul. Braci Wieniawskich. Zgodnie z nowelizacją Kodeksu Wykroczeń od 19 listopada b.r. handlować można tylko w miejscach specjalnie do tego wyznaczonych. Część handlujących przy Braci Wieniawskich robi to wzdłuż … Continue reading