Michał Krawczyk

Radny Lublina – śmiałe czyny, nie puste słowa

12 grudnia 2011
by michal

Targ na ul. Braci Wieniawskich musi zostać

Z niepokojem przeczytałem doniesienia medialne nt. planów likwidacji części targowiska przy ul. Braci Wieniawskich. Zgodnie z nowelizacją Kodeksu Wykroczeń od 19 listopada b.r. handlować można tylko w miejscach specjalnie do tego wyznaczonych. Część handlujących przy Braci Wieniawskich robi to wzdłuż … Continue reading